Top 5 sjablonen voor onderwijsfolders met voorbeelden en voorbeelden (2023)

Top 5 sjablonen voor onderwijsfolders met voorbeelden en voorbeelden (1)

Een flyer-sjabloon voor het onderwijs is een kant-en-klare lay-out die de belangrijkste educatieve activiteiten schetst, waaronder schoolevenementen, seminars, workshops, bijlesprogramma's enz. Deze PPT-sjablonen brengen uw boodschap op een beknopte en boeiende manier over op uw doelgroep.

Met een sjabloon voor een educatieve brochure kunt u een professioneel ogende brochure maken die uw onderwijsprogramma promoot en uw leerlingen aanspreekt, of u nu een leraar, schoolbestuurder of studentenorganisatie bent.

De 100% aanpasbare aard van de sjablonen geeft u de flexibiliteit om uw presentaties te bewerken.Content-ready dia's geven u de broodnodige structuur.

Laten we deze sjablonen nu gebruiken!

Sjabloon 1: Gezondheid en onderwijs voor kinderen Fondsenwervingscampagne Flyer Presentatierapport Infographic PPT PDF-document

Deze flyer voor een fondsenwervingscampagne geeft een duidelijk en beknopt overzicht van de huidige situatie, campagnedoelen, gebruik van fondsen, artikelvereisten en vrijwilligersbetrokkenheid.De flyer bespaart u tijd en communiceert uw boodschap effectief aan uw publiek dankzij de beknopte en verteerbare formaat. Het bevat ook een cirkeldiagram dat de toewijzing van fondsen illustreert. Download de one-pager nu om een ​​managementstructuur te creëren die een diepere blik op de campagne mogelijk maakt.

(Video) Top 10 Event Flyer Templates | Free Templates

Download nu!

Sjabloon 2: Sjabloon voor een brochure over onderwijs en opleiding op één pagina

U kunt een professioneel en toch aantrekkelijk boekje maken met behulp van onze One Page Education & Training Brochure Template. Deze One Page Brochure PowerPoint Template maakt het eenvoudig om de uitstekende kwaliteit van uw diensten aan te tonen. Gebruik onze One Page Brochure PPT Template om de kostenstructuur van uw producten en diensten. Flyer PPT-voorbeeld stelt u in staat om gedetailleerde beschrijvingen te geven van uw nieuw gelanceerde producten. Gebruik onze eenvoudige PowerPoint-presentatiestructuur van één pagina om meerdere getuigenissen van klanten met foto's weer te geven. Wijzig de inhoud van deze PPT-dia met één pagina om aan uw behoeften te voldoen . Gebruik onze voorbeeldbrochure voor PowerPoint-presentaties en benadruk uw accreditaties en onderscheidingen om de nieuwsgierigheid van het publiek te wekken. De boeiende iconografie en het kleurenpalet De kleuren van deze brochure PPT-thema vestigen de aandacht op de specifieke kenmerken van uw bedrijf. Download onze opvallende PowerPoint-voorbeeldbrochure van één pagina nu om uw zakelijke mogelijkheden uit te breiden.

Download nu!

Sjabloon 3: sjabloon voor een brochure met twee pagina's voor onderwijs en opleiding

Maak een zeer mooie brochure met secties voor gemakkelijke navigatie met behulp van onze Two Page Education and Training Brochure Template. Deze PowerPoint-presentatiesjabloon voor brochures is gemakkelijk te gebruiken en kan lezers aanmoedigen om uw diensten te zoeken. Met de hulp In deze PPT-sjabloon met dubbele pagina's , neem contactgegevens, website, e-mail en bedrijfsnaam op. Om betrokkenheid te stimuleren, neemt u ook CEO-profielen op en gebruikt u CTA's om aandacht te trekken voor essentiële taken. Gebruik deze goed gemaakte PowerPoint-presentatiesjabloon voor brochures om klanten te informeren over uw producten, diensten of Download onze Two Page Education and Training Brochure Template en ga direct aan de slag met uw project.

Download nu!

(Video) Examenspreekuur wiskunde A havo met Menno en Mo

Sjabloon 4:B-School driebladige educatieve brochure

De Business School Educatieve Brochure is een geweldige manier om uw business school volledig en professioneel te promoten. Deze presentatiesjabloon voor de brochure bevat essentiële informatie over uw instelling, inclusief opmerkelijke prestaties. Het is een geweldig hulpmiddel om studenten het aanmeldingsproces en de programma's van uw business school te demonstreren aanbiedingen. De brochure bevat ook informatie over docenten en hun expertisegebieden. U kunt met deze brochure veel mensen tegelijk bereiken, waardoor u tijd en moeite bespaart. Investeer in onze drievoudige sjabloon B-School Educatieve Brochure-sjabloon om ervoor te zorgen dat u aan alle uw doelstellingen op het gebied van planning, transparantie, efficiëntie en winstgevendheid Download dit brochuresjabloon meteen.

Download nu!

Sjabloon 5:Services Brochure Mentoring Drieluik

Met onze op maat gemaakte bijlesservice in drieën gevouwen brochuresjabloon, kunt u uw superieure bijlesservices promoten bij kinderen in nood. Met dit PowerPoint-thema voor bijlesservices kunt u korte bedrijfsinformatie en contactgegevens presenteren en worden tal van cursussen behandeld Leden van uw deskundige coachingstaf ontvangen ook een aparte dia.Gebruik deze PowerPoint-sjabloon voor studiebegeleidingsservices om aanvullende diensten zoals academisch advies, testvoorbereiding en danscursussen te markeren.Download dit ontwerp nu voor een betere planning, transparantie, nauwkeurige feedback, productiviteit en bedrijfsresultaten.

Download nu!

ZEG HET MET STIJL

Sjablonen voor educatieve brochures zijn een geweldige manier om onderwijsinstellingen, programma's, evenementen en diensten te promoten. Ze bieden een eenvoudige en kosteneffectieve methode om met uw doelgroep te communiceren en cruciale informatie over te brengen. U kunt uw merk onder de aandacht brengen, uw unieke aanbod benadrukken, en trek de aandacht van potentiële studenten of aanwezigen met een goed ontworpen educatieve brochure. U kunt de sjablonen aanpassen door tekst, foto's en merkelementen toe te voegen. Met deze sjablonen kunt u professioneel ogende brochures maken die uw boodschap met succes overbrengen en u helpen uw marketingdoelen te bereiken. Een sjabloon voor een onderwijsbrochure kan u helpen de boodschap te verspreiden en meer belangstelling te wekken voor uw instelling of evenement, of u nu een school, hogeschool, universiteit of educatief programma op de markt brengt.

Veelgestelde vragen over de educatieve brochure

Hoe maak je een educatieve flyer?

Volg de onderstaande stappen om een ​​educatieve brochure te maken:

(Video) Examenspreekuur scheikunde havo met Wouter en Bauke

 1. Bepaal het doel en de doelgroep- Bepaal de feiten die u wilt leveren en uw doelgroep.
 2. Selecteer een brochuresjabloon– Kies een sjabloon die geschikt is voor uw doel en publiek.
 3. Kies foto's en afbeeldingen– Selecteer foto's en afbeeldingen die relevant en visueel aantrekkelijk zijn voor uw bericht.
 4. creëer je bericht: Maak berichten die duidelijk, kort en leerzaam zijn, de aandacht van de lezers trekken en aanzetten tot actie.
 5. Vermeld de volgende contactgegevens: Verstrek contactgegevens van uw organisatie of evenement, zoals uw website of sociale media-accounts, zodat lezers meer over uw organisatie of evenement kunnen ontdekken.
 6. Controleer op storingen en fouten, en zorg ervoor dat het ontwerp en de berichtgeving consistent en effectief zijn.
 7. Verdeel de hand-out als volgt: Verspreid de flyer op educatieve evenementen, gemeenschapscentra, bibliotheken en andere plaatsen waar uw doelgroep hem zal zien.

Wat is de inhoud van de educatieve brochure?

Een typische educatieve brochure bevat informatie over de instelling, het programma, de cursus of de dienst. Een inleiding of overzicht, details over het curriculum of programma, toelatingseisen, het aanmeldingsproces, collegegeld, beurzen en financiële steun, campusfaciliteiten, facultaire profielen en de getuigenissen van medewerkers en studenten maken er ook deel van uit. Daarnaast kan de brochure informatie bevatten over de geschiedenis, het doel en de visie, accreditatie en affiliaties van de instelling. Er zijn ook afbeeldingen, afbeeldingen en illustraties om de brochure esthetisch aantrekkelijk en opwindend te maken. Daarnaast worden contactgegevens van de instelling verstrekt, zoals het adres, telefoonnummer, e-mailadres en website. De inhoud van een educatieve brochure varieert afhankelijk van de onderwijsinstelling of de doelgroep van de dienst, het doel,

Hoe kan ik mijn flyer maken?

 1. Bepaal wat je wilt bereiken: Bepaal het doel van uw flyer en de boodschap die u wilt uitdragen.
 2. Begrijp uw doelgroep– Houd rekening met uw doelgroep en hun interesses voordat u uw boodschap op hen afstemt.
 3. Selecteer een ontwerpsoftware:kies een programma als Canva, Adobe InDesign of Microsoft Publisher.
 4. Selecteer een sjabloon– Kies een brochure die past bij uw doel en doelgroep.
 5. Breng wijzigingen aan in de sjabloon- Vul de lege plekken in met uw inhoud, foto's en merkelementen.
 6. Herzienuw stuur en breng de nodige wijzigingen aan om nauwkeurigheid en duidelijkheid te garanderen.
 7. afdrukken en verspreiden– Druk uw folders af en verspreid ze door ze persoonlijk uit te delen, op openbare plaatsen te hangen of ze per e-mail te verzenden.

Vond je deze blog leuk? Beveel ons alstublieft aan

Videos

1. Online demo: efficiënt vergaderen met iBabs
(APS IT-diensten)
2. Profiel op je CV: 5 *Gouden* Tips om op te Vallen [Bewezen]
(Leren Solliciteren)
3. Harry Potter en de Orde van de Feniks by J.K. Rowling | Luisterboek Hoofdstuk 5 Luisterboek 🎧 PART 4
(Luisterboek 🎧)
4. Migratie in België, vroeger en nu 2021
(Campus GO! Erasmus)
5. 5 Lawsuits Against Child Support (You Can Win)
(Child Support Made Simple)
6. De Beste Notion Pagina Voor Coschappen (Stap-voor-stap + Gratis Template!)
(De Co-Kamer)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 11/05/2023

Views: 5307

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.