Vieren in Neurenberg: De 5 beste clubs en discotheken in Neurenberg (2023)

Neurenberg

Dansen & feesten

Neurenberg is het discobolwerk van Franken. Elk weekend trekken duizenden jongeren naar de clubs en discotheken van de Frankische metropool om uitbundig te feesten.

Artikel uit: Jan Grünau

  • NeurenbergalsFrankisch disco bolwerk: Wij stellen u voor5 clubs en disco'svoor
  • Der Cult - Nachtclub en meer
  • CON71
  • Huis 33
  • De raket
  • Stereo
  • Conclusie: deSelectie van clubs & discotheken is enorm

De selectie vanclubs en discothekeninNeurenbergis groot. AlsHoofdstroom,fetisj,elektrisch,KnalofHiphop– voor elke smaak vind je de juiste club. Veel van de kleinere clubs die eenlange traditiein Neurenberg zijn altijd in de geweestCentruminwoner. Degrote discothekenvindt u in debuitenwijkende stad. De gemaakte ranglijst is gebaseerd opGoogle-recensiesen zou er maar één moeten zijnOverzichtaanbod. Opvallend is dat dekleinere clubsdie een specifieke doelgroep aansprekenbeterafgesneden dan datgrote nachtclubs.

Der Cult - Nachtclub en meer

DeSektevindt u in de buurt van deVerlaat Neurenberg/Fuerthvan deFrankenschnellweg. Het etablissement is er eenScène disco, die veel meer kan dan het standaard nachtleven. Er staan ​​er ookconcerten,Meeteenheid,vlooienmarktenEnthemafeestenop de zeer gevarieerde evenementenkalender van de sekte.

De club heeft dat meestaldonderdag t/m zaterdagopent en trekt veelverschillendPubliekbij. VanFetisj evenementtotGotisch concertde nachtclub heeft betrekking op eenwijde selectiebij avondevenementen. In de recensies loven de gasten vooral de verschillendeEvenementen. Bovendien komen zePlaatsdie er zelfs een hebbenkleine biertuinheeft, en datPubliekgoed ontvangen door de klanten. Ook dePrijzenworden herhaaldelijk als eerlijk en positief bestempeld.

De Cult - Nachtclubbevindt zich in deDoos straataan de stadsgrenzen van Fürth. In de regel gaat de nachtclub op donderdag om 19.00 uur open en op vrijdag en zaterdag om 22.00 uur. Bij speciale evenementen kunnen de openingstijden afwijken. Bij interesse ook inontspannen atmosfeerom te vieren in de sekte, kun je het op internet doenEvenementenkalender des Ladenszien.

Der Cult - Nachtclub en meer

KON71 - der Gothic-Club

Ook bijCON71het is meer eenScène disco. Het bedrijf noemt zichzelf op zijn website alsGothic-cluben heeft de passende muziek in haar repertoire. als je op bentEBM,jaren 80,NDW,middeleeuwen,Donkere rocken vergelijkbare muziekstijlen, de KON71 is inNeurenberg-Schweinauhet juiste adres voor jou.

De club die alsmengseluitBarEndiscotheekkan worden gezien wordt goed ontvangen door klanten. fans van de eerder"donkere muziek"voel me hier erg op mijn gemak.Plaats,Prijzen,PersoonlijkEnde atmosfeerkan overtuigen in de KON71. In de reviews wordt ook meermaals positief benadrukt dat het voldoende isparkeerplaatsenbeschikbaar. Bovendien bevindt de nachtclub zich in de directe omgeving van hetS-Bahnstation Neurenberg-Schweinauen is daarom zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer.

DeCON71zit in een oudeJugendstil-Fabrikanten villain deGeisseestraße 71. Het is op zaterdag geopend tussen 22.00 uur en 04.00 uur. Er zijn ook speciale openingstijden voor speciale evenementen, die u op de homepage kunt vinden. Iedereen die geïnteresseerd is in dit soort muziek is van harte uitgenodigd.

CON71

  • Geisseestraße 71, 90439 Neurenberg
  • Za: 22.00 - 04.00 uur
  • Web:http://kon71.de/

House 33 - van electro tot techno

als je op bentelektronische muziekstaan, dat is hetHuis 33voor jou een vanTopadressen van Neurenberg. De kleine maar fijne discotheek aan deFrauentormauertrekt het publiek aanHarde techno,Harde tranceen soortgelijke muziek. De club is allang niet meer een van henInsidertips van de staden is elk weekendcontactpuntvonTechno-fans.

Veel recensenten zijn enthousiast over Haus 33. Dewisselende dj'sen degeluid van de plantzijn prijzenswaardig. Ook dede atmosfeerdaarin eerderdonkere clubis erg goed. Hier kun je niet alleen optwee niveausvieren, maar ooktafelvoetbalof opgokautomatengokken. De klanten zijn vanTechnoclubenthousiast en beschrijf de discotheek meermaals alsbeste clubom in het weekend te gaan feesten in Neurenberg.

Huis 33 staat opJakobstorin het midden vanDe rosse buurt van Neurenberg. Meestal deTechno-Discoopen van donderdag tot zaterdag van 23u tot 5u De avond begint meestal langzaam en de stemming pikt alleen maar op in de avondtweede helft van de nachtecht vaart maken. Dan kan het krap worden in de vrij kleine club.

Huis 33

The Rocket - populaire electroclub

Met deraketeen andere club komt bovenaan de ranglijst terecht, waarin jij voorrang hebtelektronische dans muziekkan vieren. De club is gevestigd indicht bijnaar de bekende locatieHirsch. Dood gaanTramhalte Gibitzenhofligt op slechts enkele minuten afstand.

Dood gaanraketis sindsdien aan het tellenvele jarennaar debeste elektronische discothekenvan de regio. Aan het begin aInsider-tip voor feestvierdersmet een voorliefde voor elektrische muziek, is de raket van vandaag eenpopulaire aanloophavenvoor een breed publiek. Het is dus niet ongewoon dat dat zo istoelating stoppenkomt en het publiek moet bij de deur worden weggestuurd. In de recensies, de clubgeprezen in de hoogste tonen. Alleen de grote menigten die elk weekend en lang naar de club willenwachtrijen voor de deurzorgen hebben een negatieve invloed op de ranking. De raket is te wijten aanStemming,MuziekEnverlichting technologieis al lang een populaire plek voor nachtbrakers.

Ondanks de grote drukte kun je toch in de raket stappengoed vieren.Resident-dj'sEngastartiesten van hoge kwaliteitgeef er elk weekend eengroot feestin het zuiden van Neurenberg. Je vindt de raket in deVogelweiherstraße 64. Het is vrijdag geopend van 23.00 uur tot 05.00 uur en zaterdag van 23.00 uur tot 10.00 uur.

De raket

Stereo - voor een alternatief publiek

In deKlaragasse, ongeveer in het midden tussen het centraal station en de Lorenzkirchede stereo. Dekleine kelderclubdaar meer op gerichtalternatief publieken stelt zijn focusIndie-,Discopunk-EnElektrogeluid. De stereo is er eenInstelling Neurenberg. Er is niet alleenStereo-koopwaar, maar ook eenPodcast, die de naam van de club draagt.

In de beoordelingen zalMuziekEnde atmosfeervooral geprezen. Ook deLive concertenworden goed ontvangen door de gasten. dat het in dedrukke tijdensomsengis van weinig belang. De overvloed is een teken dat de club ook na vele jaren nog steeds sterk iserg goedbij het publiekarriveert. Als jij dat ook doetStereoAls u wilt bezoeken, moet u eerst naar dewebsitecheck of de muziek die bij je past 's avonds komt. SindsdienStereo wisselend programmaer is niet elke avond iets voor elke muzieksmaak.

Dehippe Clubwordt over het algemeen goed ontvangen door de gasten. U vindt de nachtclub in deKlaragasse 8. Sinds het bijspeciale evenementenecht vol kan raken, moet u van de gelegenheid gebruik makenKaarten voorafbeveiligen. De reguliere openingstijden zijn donderdag t/m zaterdag van 23.00 uur tot 05.00 uur. In het geval van speciale evenementen zoals deegoFM-Clubnachtde deuren gaan eerder open.

Stereo

Samenvatting - Het aanbod aan clubs & discotheken is enorm

Ik benRanglijst van de beste clubs Neurenbergduiken in de eerste plaatskleinere discothekenop, die enebepaalde klantenkringpraten tegen. Dat degrotere clubsHoeWON,RESI,Rosie Schulzen Co. niet verschijnen, zou kunnen zijn omdat daar een breed scala aan klanten te vinden is. Nogmaals, je kunt er meestal een doensfeervolle nachtuitgeven.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 30/07/2023

Views: 5229

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.